Bel ons: 072-5404025

den Nijs B.V. / Lorentzstraat 3C / 1821 BR Alkmaar

Certificering & Garanties

NOA Afbouw garantie

  1. Wij zijn lid van de ondernemersvereniging NOA en zijn daarom verplicht de voorwaarden te hanteren die de NOA is overeengekomen met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond;
  2. Wij verstrekken garantie op het door ons geleverde stukadoorswerk;
  3. Acceptatie geschillenregeling stichting geschillencommissie en nakoming door de brancheorganisatie NOA. *

* Mocht er onverhoopt toch een geschil ontstaan tussen ons en de consument, waar men onderling geen oplossing voor vindt, dan zal deze onafhankelijke commissie een bindende uitspraak doen.

Komo (afbouw) procescertificaat

Wij zijn in het bezit van het KOMO procescertificaat voor het aanbrengen van buitengevelisolatie. Jaarlijks worden wij door IKOB/BKB gecontroleerd of wij nog aan de eisen voldoen gesteld in de BRL 9600.

Offerte

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan:

NOAKOMODuurzaam Bouwloket

Den Nijs b.v. is aangesloten bij de Nederlandse Ondernemersvereniging Afbouwbedrijven: NOA welke afbouwgarantie waarborgt. Ook zijn we aangesloten bij de erkenningsregeling Afbouwkeur alsmede Komo Procescertificaat buitengevelisolatie.